Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeentearchief Vlissingen

Leven in Vlissingen tijdens de oorlogsjaren

Tekening C. van der Burght
Tekening C. van der Burght
Fotocollectie 1940-1945, man te paard
Fotocollectie 1940-1945
Fotocollectie 1940-1945, mensen bij melktapperij
Fotocollectie 1940-1945
Een oproep om werkzaamheden te verrichten voor de bezetter
Een oproep uit 1944

Het leven ging door, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het begin van de oorlog was de gemeenteraad nog in bedrijf, op 1 september 1941 werd de raad buitenspel gezet. De notulen van de verqaderingen van de gemeenteraad uit 1940 en 1941 zijn bewaard gebleven. Van de periode 1942-1945 zijn alleen nieuwjaarsredes van de burgemeester beschikbaar.
Sommige mensen hielden een dagboek bij, schreven herinneringen later op, namen foto's of maakten tekeningen. Herinneringen zijn niet altijd betrouwbaar, maar samen met andere bronnen is het een onmisbare schakel om het verhaal te vertellen.

Beeld

Bijzonder is het beeldmateriaal dat kunstenaar en illustrator Cees van der Burght heeft nagelaten. Hij heeft niet alleen bunkers getekend, maar ook laat hij de oorlog zien door eigen ogen, de ogen van een kind van 10 jaar oud. Grasduin ook eens door onze Fotocollectie 1940-1945 voor andere beelden!

Affiches

Ander bijzonder beeldmateriaal is de verzameling aanplakbiljetten. Het leven in Vlissingen, Souburg en Ritthem werd vooral bepaald door maatregelen van de overheid. Vaak afgekondigd met een aanplakbiljet, het communicatiemiddel bij uitstek in die tijd. Dit kon bijvoorbeeld een oproep betekenen voor evacuatie uit de stad naar een veiliger gebied, een verordening om werkzaamheden te verrichten voor de bezetter of regels die het Militair Gezag uitvaardigde na de bevrijding. Soms zijn de aanplakbiljetten handgeschreven, waaraan de haast is af te lezen.
De afkondigingen in welke vorm dan ook hadden invloed op het leven van de burger.