Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeentearchief Vlissingen

Personen

Bevolkingsregister

Het Gemeentearchief Vlissingen beheert een groot aantal bronnen waarin persoonsnamen voorkomen en die deels toegankelijk zijn gemaakt. Het is mogelijk om elke bron afzonderlijk te raadplegen. Als u een persoonsnaam intypt, krijgt u alle resultaten zowel vanuit het bevolkingsregister, burgerlijke stand als belastingaanslagen. Namen worden soms op diverse manieren geregistreerd, bijvoorbeeld 'Janssens', 'Janssen' en 'Jansen'.  

Bevolkingsregistratie

De werkzaamheden om het bevolkingsregister te ontsluiten, zijn nog niet afgerond. Aan de persoonsnamen worden wel de gedigitaliseerde desbetreffende bladzijden uit het Vlissingse bevolkingsregister gekoppeld. Dat betekent dat in één oogopslag het gehele gezin zichtbaar wordt.

Burgerlijke stand

De burgerlijke stand (geboorteakten en dergelijke) is gedeeltelijk ontsloten. De reden hiervan is dat het Zeeuwse Archief alle akten beschikbaar heeft gesteld. Deze zijn raadpleegbaar via de website Zeeuwen Gezocht.
Hou er rekening mee dat de bevolkingsregisters van Vlissingen en Souburg alleen raadpleegbaar zijn via de website van het Gemeentearchief Vlissingen.

Notarieel archief

U vindt geen verwijzingen naar het notarieel archief als u dit zoekscherm gebruikt. Dit is het gevolg van een andere wijze van ontsluiting van reportaria. Hiervoor moet u het zoekscherm 'Notariële archieven' gebruiken.