Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeentearchief Vlissingen

Souburg na 1900

Lange tijd was Souburg een gemeenschap waar de bevolking voornamelijk leefde van landbouw en veeteelt. Eind 19e eeuw kwam daar enige verandering in.

De gemeente had zèlf geen industrie, maar er gingen Souburgers in de buurgemeente Vlissingen bij scheepswerf De Schelde werken. Deze mensen bleven echter meestel wel in Souburg wonen. Omgekeerd waren er Vlissingers die bij De Schelde werkten en in Souburg gingen wonen. Zo kwamen de eerste grote uitbreidingen van Souburg tussen de twee wereldoorlogen tot stand.

De groei van Souburg van voor de Tweede Wereldoorlog werd door de oorlogsomstandigheden tot staan gebracht. Nà 1945 zag het er in feite hopeloos uit. Door de onderwaterzetting van Walcheren door de geallieerden in 1944 was Souburg ook grotendeels ondergelopen. Veel was er vernield. Maar met vereende krachten werden Oost- en West-Souburg weer opgebouwd.

Plannen om Souburg te voegen bij de grote buurgemeenten Middelburg en/of Vlissingen konden altijd op veel verzet rekenen van het Souburgse gemeentebestuur Dit verzet was echter in de jaren zestig van de 20e eeuw tevergeefs: Oost- en West-Souburg werd met Vlissingen en Ritthem samengevoegd tot de Gemeente Vlissingen. Momenteel is West-Souburg een wijk van Vlissingen en is Oost-Souburg een zelfstandige woonkern met ruim 10.000 inwoners.