Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeentearchief Vlissingen

Geschiedenis Ritthem

De vroegste vermelding in de bronnen van Ritthem gaat terug tot 1235. Uit deze bron is op te maken dat de kerk van Ritthem gesticht is vanuit de kerk van West-Souburg. De karakteristieke overhellende toren is het oudste deel van het gebouw en dateert uit de 14e eeuw. Het schip is van later datum: uit de 16e eeuw.

Heerlijkheid

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag ook de heerlijkheid Nieuwerve, bestaande uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag eertijds het gehucht met dezelfde naam. Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen. Door de troebelen tussen de Spanjaarden en de Geuzen hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Menig huis of kerk was deels of geheel vernield. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd en zouden ook nooit meer worden herbouwd. Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat er op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren duurde het herstel tientallen jaren. Voor Ritthem zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners van Ritthem aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ambachtsheren

Bekende ambachtsheren van Ritthem waren A.P. Lambrechtsen en N.C. Lambrechtsen. Eerstgenoemde bekleedde in Vlissingen functies als baljuw, raad en burgemeester. In 1764 kocht hij de heerlijkheid van Ritthem voor een bedrag van zesduizend gulden. In 1815 kwam het ambacht aan Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, die eveneens zijn sporen verdiend had in de Vlissingse vroedschap en talrijke andere functies bekleedde, waaronder die van voorzitter van het Zeeuws Genootschap. N.C. Lambrechtsen overleed in 1823 en werd westelijk van de toren op het kerkhof begraven. Het omtuinde graf bestaat nog steeds. Tot 1849 hadden de ambachtsheren het recht om voordrachten te doen inzake benoemingen van leden van de gemeenteraad of gemeentelijke functies zoals ontvanger of secretaris.

Gemeentelijke herindeling

Ook Rithem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekt grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen Ritthem en veel buiten het dorp liggende boerderijen onder water te staan. Herstel zou veel inspanning vergen. Door de gemeentelijke herindeling op Walcheren werd Ritthem op 1 januari 1966 met Oost- en West-Souburg en Vlissingen samengevoegd tot de Gemeente Vlissingen.
Ritthem telt momenteel iets meer dan 600 inwoners.