Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Beeldcollectie

Het Gemeentearchief heeft ruim 400 archieven en collecties over Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem in haar bezit of in bruikleen. Deze bronnen herbergen het geheugen van de stad.
De Beeldcollectie bestaat onder andere uit de Fotocollectie (foto's, prentbriefkaarten, dia's en negatieven) en de Historisch Topografische Atlas. Deze en meerdere collecties die betrekking hebben op beeldmateriaal, kunt u bekijken via Archieven.nl/Beeld en Geluid.
Bij de Fotocollectie en de Historisch Topografische Atlas zijn digitale afbeeldingen beschikbaar. Bij de overige collecties treft u alleen beschrijvingen van het materiaal aan.

Fotocollectie en Historisch Topografische Atlas

Deze collectie bestaat uit ruim 55.000 digitale afbeeldingen. Voor het zoeken in deze collectie raadpleegt u de Fotocollectie.
De Historisch Topografische Atlas bestaat uit ruim 4.000 afbeeldingen. Voor het zoeken in deze collectie raadpleegt u Kaarten, prenten en affiches.

Foto’s bestellen

U kunt bij het Gemeentearchief alleen digitale opnames bestellen via het e-mailadres gemeentearchief@vlissingen.nl. Vergeet u niet uw persoonlijke gegevens en de nummers van de gewenste afbeeldingen te vermelden.

  • Voor de Fotocollectie noteert u het nummer voor de beschrijving van de foto en het oude registratienummer;
  • Voor de Historisch Topografische Atlas voldoet het nummer dat voor de beschrijving wordt vermeld;
  • Voor bestellingen van fotomateriaal waarop copyright berust, kunt u navraag doen naar de eventueel afwijkende voorwaarden.

De huidige tarieven volgens de Vlissingse legesverordening zijn als volgt:

Tarieven

Scan per afbeelding

€ 5,95

Administratieve kosten afhandeling digitale opnames per aanvraag                       

€ 7,30

Gebruiksrechten voor commerciële doeleinden, per opname                      

€ 15,35

 

Meer informatie

 Meer informatie over archieven en beeldcollecties vindt u bij:

|