Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Archieven & Collecties

Het Gemeentearchief Vlissingen beheert ruim 300 Archieven en Collecties van de stad Vlissingen en de voormalige dorpen Oost- en West-Souburg. Zij beslaan ongeveer twee kilometer.
De meeste archieven zijn toegankelijk gemaakt door inventarissen of plaatsingslijsten. Deze zijn te raadplegen via Archieven en Collecties.
Archieven en Collecties is een onderdeel van de portal Archieven.nl.
Via deze portal is het tevens mogelijk nadere informatie te vinden van archieven in Nederland welke zijn aangesloten bij genoemde portal.
De archieven genoemd in Archieven en Collecties van het Gemeentearchief Vlissingen kunnen worden ingezien in de studiezaal van het Gemeentearchief.

Tarieven

In het gemeentearchief kunnen documenten gekopieerd worden en kan er hulp geboden worden bij schriftelijk onderzoek ten behoeve van derden. De huidige tarieven volgens de Vlissingse legesverordening zijn als volgt:

Kopieën
A4€ 0,35
A3€ 0,50
A4 kleur€ 0,70
A3 kleur€ 1,70
Schriftelijk onderzoek ten behoeve van derden                                    € 7,30 per kwartier

 

Zeeuwse Collecties

Bijna elke gemeente in Zeeland beschikt over een eigen Gemeentearchief. Daarnaast bestaat er ook nog het Zeeuw Archief en het Nationaal Archief. Hieronder treft u een lijst aan met de daarbij horende links:

|